ითამაშე შენი ფავორიტი EGT სლოტები
და მიიღე 100% ქეშბექი ყოველდღე ფრისპინების სახით!
ითამაშე შენი ფავორიტი EGT სლოტები და მიიღე 100% ქეშბექი ყოველდღე ფრისპინების სახით!
მაგალითი:
თუ EGT სლოტებში, დღის განმავლობაში ჯამურად გაათამაშებ 150₾-ს, ხოლო შენი ჯამური მოგება იქნება 100₾, ქეშბექის სახით მიიღებ 150 (ფსონი) -100 (მოგება) = 50 ფრისპინი.
ითამაშე ითამაშე
ფრისპინები დაირიცხება
EGT-ის სლოტ 5 BURNING HOT-ში
წესები
რა არის 100% ქეშბექი?

100% ქეშბექი არის სპეციალური აქცია EGT სლოტების მოყვარულთათვის, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ყოველდღიურად მიიღონ 100% ქეშბექი ფრისპინების სახით.

რომელი თამაშები მონაწილეობს აქციაში?

აქციაში მონაწილეობს EGT-ს ყველა თამაში, გარდა შემდეგი სლოტებისა: Egt roulette DP, EGT Roulette, EGT Virtual Roulette, Joker Poker, 4 of a Kind Bonus Poker, Keno Universe, Jacks or better;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 4 მაისს, 00:00 საათზე და მთავრდება 9 მაისს, 23:59 საათზე.

რა არის ქეშბექის მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობა?

დღის განმავლობაში, ქეშბექის სახით, მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს მინიმუმ 10, ხოლო მაქსიმუმ 100 ფრისპინი.

რა უნდა ვიცოდე ფრისპინებზე?

ფრისპინები დაირიცხება EGT-ს სლოტ 5 Burning Hot-ში, ხოლო ერთი ფრისპინის ღირებულებაა 0.15₾;
ფრისპინები დაირიცხება ფსონის დადებიდან მომდევნო დღის 16:00 საათამდე;
ფრისპინების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;

როგორ გამოითვლება ქეშბექი?

ქეშბექის ოდენობა გამოითვლება შემდეგი პრინციპით: მოთამაშის მიერ, დღის განმავლობაში, EGT სლოტებში დადებული ფსონის ჯამურ ოდენობას გამოკლებული ჯამური მოგება.
მაგალითად, თუ EGT სლოტებში დღის განმავლობაში მომხმარებელმა ჯამურად გაათამაშა 150 ლარი, ხოლო მისმა ჯამურმა მოგებამ შეადგინა 100 ლარი, ქეშბექის ოდენობა იქნება 150-100=50 ფრისპინი.

დამატებითი წესები:

  • აქცია მოქმედებს ID ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის.
  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;