დაფიქსირდა შეცდომა ცადეთ მოგვიანებით
ყოველ შესრულებულ პროგრესზე დაატრიალე სპორტის ბორბალი და მიიღე გარანტირებული
ფულადი პრიზები + EGT ფრისპინები + ფრიბეთები + ბორბლის უფასო დატრიალება
ითამაშე ითამაშე
სლოტის ბორბალი
ფსონი დატრიალება
0₾
0₾
50₾
+1
250₾
+1
500₾
+1
2500₾
+1
5000₾
+1
თქვენ გაქვთ
0
დატრიალება
ფსონი დატრიალება
0₾
0₾
5₾
+1
20₾
+1
50₾
+1
200₾
+1
500₾
+1
1000₾
+1
თქვენ გაქვთ
0
დატრიალება
თარიღი
ჩემი პრიზი
21.10
1000 ფრისპინი
ფრისპინები დაირიცხება 5 BURNING HOT-ში
ფრისპინები დაირიცხება 5 BURNING HOT-ში
რა არის "სპორტის ბონუს ბორბალი"?

"სპორტის ბონუს ბორბალი" არის სპეციალური აქცია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის, რომელიც სპორტის მოყვარულებს საშუალებას აძლევს ფსონის განთავსებასთან ერთად შეასრულონ პროგრესი, დაატრიალონ ბორბალი და საჩუქრად მიიღონ შესაბამისი რაოდენობის ფულადი პრიზები, EGT ფრისპინები, ფრიბეთები და ბონუს ბორბლის დატრიალება;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 15 თებერვალს, 05:00 საათზე და მთავრდება 27 თებერვალს, 04:59 საათზე;


როგორ მივიღო სპორტის ბონუს ბორბლის დატრიალების შანსი?

სპორტის ბორბლის დასატრიალებლად მოცემული გაქვს 6 ტიპის პროგრესი, ესენია: 5₾, 20₾, 50₾, 200₾, 500₾, 1000₾.

 • თითოეული პროგრესის შესავსებად, სპორტში ჯამურად უნდა განათავსო კონკრეტულ პროგრესზე მითითებული თანხა.
 • მაგ: 50₾ პროგრესის შესავსებად სპორტზე ჯამურად უნდა განათავსო 50₾, რის შემდეგაც შეძლებ ბონუს ბორბლის დატრიალებას და მიიღებ შესაბამის პრიზს;
 • დღის ჭრილში, ბორბლის დატრიალება შესაძლებელია მაქსიმუმ 6-ჯერ, ხოლო ბოლო 1 000 ლარიანი პროგრესის შესრულების შემდეგ ვეღარ შეძლებ პროგრესის განმეორებას;
 • იმ შემთხვევაში თუ დღის განმავლობაში არ დაატრიალებ ბონუს ბორბალს, მისი დატრიალების შანსი დღის ბოლოს გაგინულდება და ვეღარ შეძლებ მომდევნო დღეს მის გამოყენებას;
 • ბონუს ბორბლის დატრიალება შესაძლებელია ყოველდღე, ხოლო დღის ჭრილის ათვლა იწყება 05:00 საათიდან - 04:59 საათის ჩათვლით;
 • სპორტზე დადებული თანხა პროგრეს ბარზე აისახება ფსონის განთავსებიდან 1 საათის განმავლობაში;

რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

ბორბლის დატრიალების ნომრები იყოფა 12 კატეგორიად:

კატეგორია
დატრიალების ნომერი
საჩუქარი
1
50 000
10 000₾
2
25 000
2000₾
3
20 000
200₾
4
20, 40, 60
200 ₾ Freebet
5
5, 15, 35, 55, 100
50₾ Freebet
6
30, 45, 65, 70, 85, 10
10₾ Freebet
7
13, 26, 39, 52, 78, 91, 25
5₾ Freebet + 1 უფასო დატრიალება
8
11, 22, 33, 44, 66, 77, 88, 99, 50
200 EGT Freespin
9
9, 18, 27, 36, 56, 64, 73, 75, 81, 95
100 EGT Freespin
10
7, 14, 21, 28, 42, 49, 63, 84, 98, 90, 80
40 EGT Freespin
11
1, 3, 6, 12, 24, 48, 51, 54, 57, 69, 72, 87, 93, 96
10 EGT Freespin + 1 დატრიალება
12
2, 4, 8, 16, 17, 19, 23, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 53, 58, 53, 58, 59, 61, 62, 67, 68, 71, 74, 76, 79, 82, 83, 86, 89, 92, 94, 97,
20 EGT Freespin

მაგალითად: თუ მომხმარებლებს შორის ბორბალს დაატრიალებ რიგით მე-100, მოხვდები მეხუთე კატეგორიაში და საჩუქრად მიიღებ 50₾ ფრიბეთს. თუ შენი დატრიალების ნომერი იქნება რიგით მე-40, მოხვდები მე-4 კატეგორიაში და მიიღებ შესაბამის საჩუქარს.

დღის ჭრილში, ყოველი მე-100 დატრიალების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე; ხოლო ყოველი მომხმარებელი, რომელიც იქნება რიგით 20 000-ე საჩუქრად მიიღებს 200₾-ს, რიგით 25 000-ე მომხმარებელი დასაჩუქრდება 2000₾ ლარით, ხოლო 50 000-ე მომხმარებელი მიიღებს 10 000₾-ს;

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს აქციაში?

 • ფსონის მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობები შეზღუდული არ არის
 • მინიმალური გადაბმა ბილეთში - 3
 • ბილეთის სტატუსს მნიშვნელობა არ აქვს, ფრისპინები დაირიცხება გარანტირებულად
 • მინ. კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3 (ბილეთში მინ. 3 პოზიციას უნდა ჰქონდეს მინ. კოეფიციენტი 1.3, დანარჩენ პოზიციებს მნიშვნელობა არ აქვს)
 • ბილეთის ტიპი - ექსპრესი;
 • აქციაში მონაწილეობს: პრე მატჩზე და Live პოზიციებზე , ასევე ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები;
 • აქციაში არ მონაწილეობს: სინგლისა და სისტემის ტიპის ბილეთები, ფრიბეთებით განთავსებული ბილეთები დაქეშაუთებული ბილეთები;
 • აქცია არ ვრცელდება ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება პოზიციის დამატების ფუნქცია;
რა უნდა ვიცოდე მოგებულ პრიზებზე?

 • სპორტის ბორბლის დატრიალების შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვს ყოველდღიურად მოიგო შემდეგი პრიზები: 10 000₾, 2 000₾, 200 ₾, 200₾ ფრიბეთი, 50₾ ფრიბეთი, 40₾ ფრიბეთი, 5₾ ფრიბეთი+ ბორბლის 1 უფასო დატრიალება, 200 EGT ფრისპინი, 100 EGT ფრისპინი, 40 EGT ფრისპინი, 10 EGTფრისპინი + ბორბლის 1 დატრიალება, 20 EGT ფრისპინი.
 • ფრისპინები დაირიცხება ბორბლის დატრიალებიდან 5 წუთის განმავლობაში EGT-ს სლოტ 5 Burning Hot-ში;
 • თითოეული ფრისპინის ღირებულებაა 0.15₾;
 • დარიცხული ფრისპინების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;
 • ფულადი პრიზები დაირიცხება ბორბლის დატრიალებიდან 5 წუთის განმავლობაში;
დამატებითი წესები:

 • აქცია მოქმედებს ID ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის.
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობასერთი IP მისამართიდან, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;