დიდი შანსი კროკობეთზე

გათამაშება, სადაც   ყველა თანასწორია

ყოველდღე

14  LIVE

გათამაშება

ითამაშე სპორტი ან ნებისმიერი სლოტი

დააგროვე ბილეთები

მოიგე 10,000₾

1

2

3

სპორტი

სლოტები

5 = 1

ფსონი

ბილეთი

20 = 1

ფსონი

ბილეთი

უყურე გათამაშებას ყოველდღე 20:45-ზე

მესამე არხზე და კროკობეთის ფეისბუქ გვერდზე

ერთ მომხმარებელს დღეში შეუძლია მაქსიმუმ 100 ბილეთის დაგროვება

თქვენი ბილეთები:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12.07

000

13.07

 

14.07

 

15.07

 

16.07

 

17.07

 

18.07

 

 • წესები:

  • აქციაში მონაწილეობენ მხოლოდ ვერიფიცირებული მომხმარებლები
  • აქცია ძალაშია 12 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით
  • ბილეთების დაგროვება შესაძლებელია მხოლოდ სპორტში და ნებისმიერ სლოტში განთავსებული ფსონით
  • მომხმარებელს შეუძლია ყოველდღიური გათამაშების ფარგლებში მაქსიმუმ 100 ბილეთის დაგროვება
  • აქცია დაყოფილია 14 დამოუკიდებელ გათამაშებად
  • ყოველ გათამაშებას ეყოლება 3 გამარჯვებული
 • ბილეთის მიღების წესი ყოველდღიურ გათამაშებაში:

  • დღის ჭრილში, ჯამურად სლოტში განთავსებულ ყოველ 20 ლარზე; ხოლო სპორტში განთავსებულ 5 ლარზე მომხმარებელი მიიღებს გათამაშების 1 ბილეთს.
  • სპორტში განთავსებულ ბილეთზე მინიმალური კოეფიციენტი უნდა იყოს 1.2
  • სპორტში განთავსებულ ბილეთზე გადაბმების მინიმალური რაოდენობა - 3
  • გათამაშება შედგება მესამე არხზე და „კროკობეთის“ ფეისბუქ გვერდის პირდაპირ ეთერში, 13 ივლისიდან 26 ივლისის ჩათვლით ყოველდღე, 20:45 სთ-ზე.
  • გათამაშების დროს, წამყვანი შემთხვევითობის პრინციპით ამოიღებს ბილეთებს სანამ გათამაშებას არ ეყოლება სამი გამარჯვებული.
  • ბილეთის ამოღების შემდეგ წამყვანი დაატრიალებს იღბლიან ბორბალს, რომელშიც გამარჯვებულს ექნება საშუალება მოიგოს 1000, 1500, 2000, 5000, 7500 ან 10000 ლარი.
  • გათამაშების დროს 3 უპასუხო ზარის, დაკავების ან გათიშული ნომრის შემთხვევაში, ბილეთის მფლობელი გამოეთიშება გათამაშებას და წამყვანი იგივე პრინციპით ამოიღებს შემდეგ ბილეთს.
  • ნომრის შეცვლის შემთხვევაში, შეცვლილი ნომერი აისახება მომდევნო დღის გათამაშებაში.
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე.
  • კროკობეთი უფლებას იტოვებს შეცვალოს ან გააუქმოს აქცია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზით.
 • ბილეთების დაგროვებისა და გათამაშების განრიგი ყოველდღიურ გათამაშებაში:

  დასაწყისი:

  12 ივლისი 00:00

  13 ივლისი 00:00

  14 ივლისი 00:00

  15 ივლისი 00:00

  16 ივლისი 00:00

  17 ივლისი 00:00

  18 ივლისი 00:00

  19 ივლისი 00:00

  20 ივლისი 00:00

  21 ივლისი 00:00

  22 ივლისი 00:00

  23 ივლისი 00:00

  24 ივლისი 00:00

  25 ივლისი 00:00

  დასასრული:

  12 ივლისი 23:59

  13 ივლისი 23:59

  14 ივლისი 23:59

  15 ივლისი 23:59

  16 ივლისი 23:59

  17 ივლისი 23:59

  18 ივლისი 23:59

  19 ივლისი 23:59

  20 ივლისი 23:59

  21 ივლისი 23:59

  22 ივლისი 23:59

  23 ივლისი 23:59

  24 ივლისი 23:59

  25 ივლისი 23:59

  გათამაშება:

  13 ივლისი 20:45

  14 ივლისი 20:45

  15 ივლისი 20:45

  16 ივლისი 20:45

  17 ივლისი 20:45

  18 ივლისი 20:45

  19 ივლისი 20:45

  20 ივლისი 20:45

  21 ივლისი 20:45

  22 ივლისი 20:45

  23 ივლისი 20:45

  24 ივლისი 20:45

  25 ივლისი 20:45

  26 ივლისი 20:45

  პრიზები:

  1000₾ - 10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

  1000₾-10000₾

12 ივლისი   -   25 ივლისი